שיעורים קבועים

שעהמתקיים בימיםמעבירנושא
07:00א-והרב הלל בן שלמהדף יומי
08:00והרב סתיו - רבנות שוהםסוגיות רוחניות בפרשת השבוע
08:20והרב אליעזר קשתיאלאורות הקודש
08:30ההרב בן ציון אלגאזיצורבא בין אדם לחבירו
09:00ההרב יהושע שפיראשפת אמת לפרשה
09:30ההרב יהושע ויצמן - ישיבת מעלותדרכי לימוד
11:30בהרב אורן טרבלסי - מכון מאירספר יהושע
11:30דהרב שהם גנוט - מכון מאירענייני אמונה
12:00והרב הלל בן שלמההדף היומי - חזרה שבועית על 7 דפים
12:15בהרב אורי שרקי - מכון מאירנתיבות עולם למהר"ל
12:15דהרב אייל ורד - מכון מאירלימוד פיוטי סליחות
14:15בהרב אייל ורד - מכון מאירנפש הפרשה
14:15דהרב ערן ישועה - מכון מאירפרשת השבוע
15:30בהרב יורם אליהו - מכון מאירמאורות הראי"ה לפרשה
15:30דהרב זיו רוה - מכון מאירחוסן נפשי
16:30בהרב אשר בוחבוט - מכון מאירכיסופים לארץ ישראל ע"פ הרב חרל"פ
17:00דישיבת מעלותהלכה
20:15ארחל סלעמקדש במקרא
20:15גרחל סלעתנ"ך - ספרי בית שני
20:15דרחל סלעתנ"ך - ספר בראשית
20:30בהרב ישראל אריאל - שיעורים לכהנים ולוויםבנין המקדש – מצות עשה הבזמן הזה
20:30ב2 רבנים שונים - דורשי ירושליםנושאים שונים
20:30גהרב דוב ליאורהלכה
20:30גהרב משה צוריאלדמויות של צדיקים ותורתם
21:00א, דהרב עמוס אליצורהדף השבועי
21:00דהרב איתמר אלדרפרשת שבוע
21:20געמנואל בן ארציספר מלכים - פשט
שעהמתקיים בימיםמעבירנושא
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף