דורשי ירושלים | בית מדרש כלל ישראלי | לומדים תורה כאיש אחד בלב אחד | עובדים את ה' כעם אחד | מכנסים את גווני התורה בשבילך

שיעורי תורה קבועים בשידור חי

שעהמתקיים בימיםמעבירנושא
07:00א-והרב הלל בן שלמהדף יומי
07:00א-והרב דוד פנדל - ראש ישיבת שדרותדף יומי
08:00והרב סתיו - רבנות שוהםסוגיות רוחניות בפרשת השבוע
08:20והרב אליעזר קשתיאלאורות הקודש
08:30ב,האיתיאל גלעדיחסידות
08:30ההרב בן ציון אלגאזיצורבא בין אדם לחבירו
08:45אהרב אלדד קרנימהמקורות להלכה - הלכות בשר וחלב
09:00ההרב יהושע שפיראשפת אמת לפרשה
09:00והרב אליעזר קשתיאלאורת - הרב אברהם יצחק הכהן קוק
09:00ושמואל לעסריאנשי בוקר - נפגשים עם תפילת עמידה
09:15והרב מנשה וינר - ר'מ בישיבת מעלותשיעור לפרשת שבוע
09:30א-ההרב מנחם בן יעקבגמרא - יומי
09:30א-והרב יוסף יצחק פריימןרמב"ם יומי
09:30ההרב יהושע ויצמןדרכי לימוד
09:45והרב אלישע פיקסלרעין איה אקטואלי
10:00א-ההרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"אאמונה ועבודת ה' על דרך החסידות
10:00א-ההרב יהושע ויצמןמה אומרת לי הפרשה היום
10:30והרב שלמה רוזנפלדרבינו בחיי על הפרשה
11:00בציפורה פילץנשים במקדש
12:00גהרב יהושע ויצמן- ראש ישיבת מעלותשיעור כללי
12:00גהרב מיכה הלויכללי
12:00והרב הלל בן שלמההדף היומי - חזרה שבועית על 7 דפים
12:15אהרב אייל וורד - מכון מאירשיבת ציון עזרא ונחמיה
12:15בהרב אורי שרקי - מכון מאירנתיבות עולם למהר"ל
12:15ומסדר הדר - מתגייסים להחזרת הבניםמפגן העוז מול עזה - בחץ השחור
12:30א-ההרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"אמאמרי השקפה על יסודות היהדות
14:00א-ההרב שלמה אבינרשו"ת
14:15אהרב אליעזר קשתיאל - מכון מאירפרשת שבוע
14:15בהרב אייל וורד - מכון מאירנפש הפרשה
14:15גהרב ראובן פיירמןיסודות האמונה
14:15דד"ר שלום צדיקאור ה'
14:15דהרב זיו רוהאורות התשובה
14:15ההרב זיו רווה - מכון מאיראורות ישראל
15:00בהרב יניב כהן - מכון מאירחבורת הלכה
15:30אהרב מאיר טויברתוכנית הבקיאות בתנ"ך
15:30גהרב אריה מרזר - מכון מאירמאמר הדור
15:30דהרב אבי תמיר - מכון מאירדרכי תשובה
15:30ההרב אייל וורד - מכון מאירלהיות בינוני (תניא)
16:30אהרב חגי לונדין - מכון מאירלב הפרשה
16:30בהרב יורם אליהומאורות הראי"ה
16:30גהרב שמעון בן ציון - מכון מאיראהבת התורה - מתורתו של הרב אברהם שפירא
16:30ההרב אורי שרקיאורות הקודש
17:00דהרב דני סגליסכללי
17:30אהרב אורי שרקי - מכון מאירכוזרי
17:30דהרב דורון כץ - מכון מאיראורות התפילה
17:30ההרב מנשה וינר - ישיבת מעלותתנ"ך
17:30ההרב אורי שרקיאורות
18:00א-המרצים של מרכז לסיורים "ראשית ירושלים"היסטוריה וארץ - נושאים משתנים
18:00דהרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת ההסדר מעלותמדרש בראשית רבה ו"לחיות עם פרשת השבוע"
18:00דאוריאל מיכאלימידות הראיה - עבודת ה' בדרכו של הרב קוק
18:30אהרב אורי שרקי - מכון מאירהלכות יסוד התורה - רמב"ם
18:30א-המדרשת חברוןהרצאה לילדים ונוער
18:30דהרב מאיר טויבראגרות הראי"ה
18:30ההרב יהושע ויצמןשיחת מוסר
18:30ההרב אשר בוחבוט - מכון מאירכללי
19:00אהרב אליעזר קשתיאלנתיב עין טובה למהר"ל
19:00א,ב,ההרב בן ציון מוצפי - ראש ישיבת 'בני ציון'כללי (הלכה, מוסר ועוד)
19:00ההרב אביב זגלמן - בוני ירושליםמסילת ישרים
19:00מוצ"שהרב יהושע ויצמןפרשת שבוע
19:30בר' זהר דודאוצר הנפש - תניא
19:30מוצ"שבוני ירושלים בית מדרש לנוער ראשון לציוןרבנים שונים
19:45א'הרב יגאל כהן - ראש ארגון "ענפים"כללי
20:00אבית מדרש 'לב העיר' - מרצים שוניםנושאים שונים
20:00א-ההרב אודי שורץ - ישיבת הר עציוןדף יומי
20:00א-ההרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"אזוהר הקדוש
20:00בהרב חגי לונדיןפרשה של הנפש
20:00בהרב בנימין טבדידרך הישרה - עבודת תיקון המידות
20:00ב'הרב רפאל זרכללי
20:00גהרב משה צוריאלפרשת השבוע בהלכה ובאגדה
20:00דהרב מוטי קרפלאורות ישראל
20:00כל יוםהרב דוד פנדל - ראש ישיבת שדרותדף יומי
20:00כל יוםהרב בכרך שלמהדף יומי סיסמה 123456
20:00מוצאי שבתרבנים שוניםשיעור שבועי של בוני ירושלים אריאל
20:15ארחל סלעפרקי מקדש במקרא
20:15א ו דארי ברקוביץמאמר הדור
20:15גרחל סלעתנ"ך - ספרי בית שני
20:20הרב דידי דיקשטייןדף יומי
20:30אהרבנית עידית איצקוביץ'כוחות הנפש של האישה
20:30אmiriam rhodestransforming darkness into light. Password: 10181018
20:30א ו דארי ברקוביץמאמר הדור
20:30ביהושע בלוך - בית מדרש ישיבתי אריאלחבורת בראשית רבה, שיעור ב21:50
20:30בהרב ישראל אריאל ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדשדוד המלך מייסד המקדש
20:30בגבע ראפנגינה ולימוד
20:30בהרב טל חיימוביץ'רבנן דאגדתא'
20:30באביאל קוטלרהקריאה לשמחה - 101 דרכים איך לשמוח
20:30ב,ג,ד,ההרב דני סגליס ישיבת נוף הגלילשיח על תהליכים בעם ישראל עם קבוצות שונות בעם
20:30גהרב שמעון אורמסכת ברכות
20:30גרבנים שוניםשיעור שבועי של בוני ירושלים
20:30גהגאון הרב דב ליאורהלכה
20:30ג, המרצים של מדרשת חברוןהיסטוריה וארץ
20:30דיוסי פלאי - גל עינירש"י על פרשת השבוע
20:30דהרב יורם אליהופרשת השבוע - בדרכי האבות
20:30דנתן קוטלר'גמרא באמונה': סוגיות נבחרות במסכת בבא מציעא
20:30ההרב מיכה הלויסוגיות בעיון בדף היומי
20:30ההרב רז הרטמןליקוטי מוהר"ן
20:30ההרב קובי דנה, הרב עמיר ברגרשלושה שיעורים בשעה: מידות, מסלש ותפילה
20:30החיים אורי קוטלרתורות משנות חיים מבעלי המחשבה והחסידות
20:30ההרב שמעון אורפרקי מלכות דוד
20:45בהרבנית יעל טבדיאגדתא - עיון באגדות חז"ל
20:45ג'הרב משה פינטו - ארגון "ענפים"כללי
20:45ההרב מיכאל אברהםהפריפריה של ההלכה
20:45ההרב יגאל לוינשטיין - ישיבת בני דוד עליאיך התפתחה הפוסט מודרנה?
20:45מוצאי שבת.הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"אמאמרים ביסודות היהדות
20.00דהרב יהושע וידרמסילת ישרים
2000כל יוםהרב אסף אשכולדף היומי
21:00אצחי וייסכתבי הרב קוק - אורות התחיה
21:00בהרב יאיר דרייפוסנשימות עמוקות לימים של חורף
21:00בהרב אפי ארנברגחסידות
21:00גחגית גרוןרפואה ביהדות
21:00גהרב אחיה סנדובסקי ואורחים - ישיבת שיח יצחקבין תוהו לתיקון - שבירה וצמיחה לאור החסידות
21:00גהרב טל חיימוביץהאר"י והראי"ה
21:00דהרב איתמר אלדרפרשת השבוע, פשט חסידות, וניגון לכבוד שבת
21:00ההרב יוסף ברקוביץ'נפש יהודית
21:00ההרב אלחנן ניר - ישיבת שיח יצחקלהסכים להפתיע - מפגשים עם תורת המגיד
21:00ההרבנית דינה ראפמאמינות בחיים
21:00מוצ"שהרב נתנאל רוזןאגדות חז"ל עם הרב קוק - עין אי"ה
21:00מוצ"שמגוון רחב של רבנים גדולים.נוהל שבת - מיוחד לחיילים
21:10א'הרב יצחק יוסף (הנכד) - דרך ארגון ענפיםכללי
21:15אrabbi nir menussisoul of the parasha. Password: 10181018
21:15בהרב מנחם שחורתנך בגובה (הנכון)
21:15דאייל מימון - גל עינילחיות עם הזמן- הרבי על פרשת השבוע
21:30אהרב יאיר שמחי ראש בית מדרש ישיבתי אריאלהלכות כשרות
21:30גהרב צחי הרשקוביץמשנתו הרעיונית של הרמב״ם
21:30ד.הרב טל חיימוביץ'עיונים ביסודות האגדה
21:30ההרב יאיר שמחי ראש בית המדרש הישיבתי באריאלפרשת שבוע
21:30ההרב סתיו - רבנות שוהםשיר ליום השבת
21:30מוצ'שהרב יוני לביא - קהליםמוצ'ש חי לנוער! - שו'ת על כל מה שמעניין
21:45מוצאי שבתהרב מאיר מזוז - ראש ישיבת כסא רחמיםשיעור שבועי לפרשת השבוע
22:00גסיוון רהב מאירפרשת השבוע ואקטואליה
22:00ההרב חגי לונדיןשבת שzoom
22:00ההרב שלמה דנינומגזין הכשרות
22:00ה'הרב יצחק פנגר - ארגון "ענפים"כללי
22:00מוצאי שבתהרב יצחק יוסף - הרב הראשי לישראלשיעור שבועי לפרשת השבוע
22:10כל יום, מוצ"ש ב21:30הרב אלישע אבינר - ראש כולל בישיבת 'ברכת משה'דף יומי
22:30ג'הרב יגאל כהן - ראש ארגון "ענפים"כללי
שעהמתקיים בימיםמעבירנושא

שיעורי תורה חד פעמיים

תפילות במניין

השיעורים היום
להשבתם של הדר בן חדוה לאה גולדין הי"ד, אורון בן זהבה שאול הי"ד, ואברה מנגיסטו נ"י
לרפואת יהונתן בן מלכה
לע"נ שמחה בן חנה רחל ור' חיים ולנר
נהנית מהשיעור? אנו עומלים רבות על תחזוק האתר ועל העלאת תכנים בכל יום. בכדי להמשיך את לימוד התורה נשמח לתרומתך הצנועה

מודעת דרושים מתנדבים תנועת ירושלים

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף