דורשי ירושלים | בית מדרש כלל ישראלי | לומדים תורה כאיש אחד בלב אחד | עובדים את ה' כעם אחד | מכנסים את גווני התורה בשבילך

שיעורי תורה קבועים בשידור חי

קישור לשיעורzoom.us
שעה20:15
מתקיים בימיםא
שם מעביר השיעוררחל סלע
נושא השיעורפרקי מקדש במקרא
תחוםשונות
קהל יעדנשים
פרטים נוספים

לומדות מקדש מהתנ"ך ועד ימינו
בעמקות ובהרחבה, לימוד יסודי ובנחת, ומתוך חיבור רלוונטי ואישי.
לפרטים: רחל סלע  052-480-2550

שיעורי תורה חד פעמיים

תפילות במניין

השיעורים היום
להשבתם של הדר בן חדוה לאה גולדין הי"ד, אורון בן זהבה שאול הי"ד, ואברה מנגיסטו נ"י
לרפואת יהונתן בן מלכה
לע"נ שמחה בן חנה רחל ור' חיים ולנר
נהנית מהשיעור? אנו עומלים רבות על תחזוק האתר ועל העלאת תכנים בכל יום. בכדי להמשיך את לימוד התורה נשמח לתרומתך הצנועה

מודעת דרושים מתנדבים תנועת ירושלים

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף