דורשי ירושלים | בית מדרש כלל ישראלי | לומדים תורה כאיש אחד בלב אחד | עובדים את ה' כעם אחד | מכנסים את גווני התורה בשבילך

שיעורי תורה קבועים בשידור חי

קישור לשיעורzoom.us
שעה20:30
מתקיים בימיםב
שם מעביר השיעורהרב טל חיימוביץ
נושא השיעור'רבנן דאגדתא'
תחוםאמונה
קהל יעדגברים
פרטים נוספים

'רבנן דאגדתא', סוגיות ליבה באמונה, מתוך עיון ודיון בשיטות רבותינו לאורך כל הדורות. בהיר ומסודר.

עפ"י חזונו של הרב קוק זצ"ל.

עכשיו אנחנו נמצאים בבירור המשמעות של המושג 'עולם הבא'.

לשאלות לפרטים: 052-7202633

תמונהתמונה

שיעורי תורה חד פעמיים

תפילות במניין

השיעורים היום
להשבתם של הדר בן חדוה לאה גולדין הי"ד, אורון בן זהבה שאול הי"ד, ואברה מנגיסטו נ"י
לרפואת יהונתן בן מלכה
לע"נ שמחה בן חנה רחל ור' חיים ולנר
נהנית מהשיעור? אנו עומלים רבות על תחזוק האתר ועל העלאת תכנים בכל יום. בכדי להמשיך את לימוד התורה נשמח לתרומתך הצנועה

מודעת דרושים מתנדבים תנועת ירושלים

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף