דורשי ירושלים | בית מדרש כלל ישראלי | לומדים תורה כאיש אחד בלב אחד | עובדים את ה' כעם אחד | מכנסים את גווני התורה בשבילך

שיעורי תורה קבועים בשידור חי

קישור לשיעורzoom.us
שעה21:30
מתקיים בימיםג
שם מעביר השיעורהרב צחי הרשקוביץ
נושא השיעורמשנתו הרעיונית של הרמב״ם
תחוםאמונה
קהל יעדכולם
פרטים נוספים

ב"ה נתחיל ביום ג, ח"י אייר, ב21.30 שעור שבועי קבוע במשנתו הרעיונית של הרמב"ם, בבית הכנסת היכל גבריאל (לעת עתה בזום, קישור מצורף), "תורת משה".
השעור יקיף את כל כתביו המחשבתיים, החל בהקדמות המשנה, האגרות, פרקי המחשבה במשנה תורה, וכלה במורה הנבוכים.
גברים ונשים מוזמנים.
השיור לזכר נשמתם הטהורה של ר' אלעזר משה מרגליות ע"ה ומו"ר הרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ' ע"ה.

שיעורי תורה חד פעמיים

תפילות במניין

השיעורים היום
להשבתם של הדר בן חדוה לאה גולדין הי"ד, אורון בן זהבה שאול הי"ד, ואברה מנגיסטו נ"י
לרפואת יהונתן בן מלכה
לע"נ שמחה בן חנה רחל ור' חיים ולנר
נהנית מהשיעור? אנו עומלים רבות על תחזוק האתר ועל העלאת תכנים בכל יום. בכדי להמשיך את לימוד התורה נשמח לתרומתך הצנועה

מודעת דרושים מתנדבים תנועת ירושלים

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף