ג׳ בתשרי ה׳תשפ״א
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
כ״ג באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
כ״א באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
כ״א באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
כ״א באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
כ״א באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
כ׳ באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
י״ח באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
י״ז באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
י״ז באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
י״ז באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
י״ז באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
י״ג באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
י״ג באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
י״ג באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
י״ב באלול ה׳תש״פ
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף