לומדים תורה כאיש אחד בלב אחד

השיעורים היום
להשבתם של הדר בן חדוה לאה גולדין הי"ד, אורון בן זהבה שאול הי"ד, ואברה מנגיסטו נ"י
לרפואת יהונתן בן מלכה
לע"נ שמחה בן חנה רחל ור' חיים ולנר

שיעורי תורה קבועים

תפילות במניין

שיעורים חד פעמיים

 

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף