“דורשי ירושלים” – בית מדרש כלל ישראלי – אחד המפעלים של תנועת ירושלים.

לאתר תנועת ירושלים.

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף