כל הדרכים לתרום


העברה בנקאית

חשבון מס' 55317 בנק הפועלים – 12, סניף אריאל – 286.

שליחת המחאה

בית מדרש ישיבתי, ת.ד. 2028, אריאל
מיקוד 4073503

לתרומה טלפונית / שאלות

חייג לתרומה – 0506451088
לתרומה במייל: b.m.y.misrad@gmail.com

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף
דבר איתנו