מפגשים באור עציון

 

מפגשים בישיבת הגולן

 

מפגשים בישיבת הכותל

 

מפגשים במעלות

מפגשים בעכו

הכשרה לחיי תורה בזום

מפגשים משותפים

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף