חזון 'דורשי ירושלים'

דורשי ירושלים – בית מדרש כלל ישראל

לומדים תורה כאיש אחד בלב אחד

דורשי ירושלים הוא אחד המפעלים המגשימים את חזון תנועת ירושלים.

בחורבן ירושלים התפזר העם לקהילות נפרדות ולבתי מדרש נפרדים. בניין ירושלים דורש לימוד תורה כעם אחד. כשנקיים 'ויחן שם ישראל', כאיש אחד בלב אחד, נזכה לקבלת תורה, 'כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים'.

"משרבו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל, ולא שימשו את רביהן כל צורכן, ורבו המחלוקות בישראל, ונחלקו לשתי כתות, אילו מטמאין ואילו מטהרין, ועוד אינה עתידה לחזור למקומה עד שיבוא בן דוד" (ירושלמי חגיגה)

לימוד בבית מדרש כלל ישראלי, המחבר את מגוון לומדי התורה, הוא שלב בחזרת התורה למקומה, עד שיבוא בן דוד.

דרישת ירושלים

מומלץ לעיין במאמר "דרישת ירושלים" המפרט את משנת התנועה, מן המקורות ועד למתווה המעשי.

השיעורים היום
להשבתם של הדר בן חדוה לאה גולדין הי"ד, אורון בן זהבה שאול הי"ד, ואברה מנגיסטו נ"י
לרפואת יהונתן בן מלכה
לע"נ שמחה בן חנה רחל ור' חיים ולנר
נהנית מהשיעור? אנו עומלים רבות על תחזוק האתר ועל העלאת תכנים בכל יום. בכדי להמשיך את לימוד התורה נשמח לתרומתך הצנועה

מודעת דרושים מתנדבים תנועת ירושלים

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף