אפרת – נצח ירושלים

יום ראשון 20:00-22:15 – הלכה עם הרב דרור גלעדי

יום שני 20:00-22:15 – תפילה עם הרב דרור גלעדי

יום חמישי 20:00-22:15 – אמונה עם הרב דרור גלעדי

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף