בית מדרש מעלה חבר

פעילויות בית מדרש מעלה חבר

יום בשבוע שעה נושא שיעור מרצה מיקום הערות
יום בשבוע wdt_ID שעה נושא שיעור מרצה מיקום הערות פרסום
יום ב' 2 11:00 הלכות שמיטה הרב חיים קליין מעלה חבר בית מדרש מעלה חבר– שכונת הקרוונים, פני חבר פרסום
יום א' 3 11:00 עין אי"ה הרב חיים קליין מעלה חבר בית מדרש מעלה חבר– שכונת הקרוונים, פני חבר פרסום
יום ב' 4 17:00 עיון בספר שמואל משה זיסמן מעלה חבר בית כנסת מעלה חבר פרסום
יום ב' 5 20:00 מצוות התלויות בארץ אמיתי מחלב מעלה חבר בית מדרש ערב מעלה חבר פרסום
יום ג' 6 20:00 צורבא מרבנן הרב חיים קליין מעלה חבר בית כנסת מעלה חבר פרסום
יום א' 7 15:00 עיון בספר מלכים הרב דני סטיסקין מעלה חבר בית מדרש יישובי – שכונת הקרוונים, פני חבר פרסום

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף