בית מדרש ירושלים

ירושלים – חי"ש 14

יום שלישי 20:00-22:15 – גמרא עיון עם הרב דניאל פליישמן

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף