בית מדרש ירושלים

פעילויות בית מדרש ירושלים

יום בשבוע שעה נושא שיעור מרצה מיקום הערות
יום בשבוע wdt_ID שעה נושא שיעור מרצה מיקום הערות פרסום
יום ב' 2 20:30 גמרא הרב דניאל פליישמן ירושלים המצור 9, ירושלים פרסום

 

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף