בית מדרש אריאל

פעילויות בית מדרש אריאל

יום בשבוע שעה נושא שיעור מרצה מיקום הערות
יום בשבוע wdt_ID שעה נושא שיעור מרצה מיקום הערות פרסום
יום ב' 1 20:30 נביא הרב שמואל טלר אריאל מיקום משתנה
יום ב' 2 20:30 תרי"ג מצוות הרב אריאל ויצמן אריאל בית כנסת שבות אריאל, צה"ל 30, אריאל פרסום
יום ב' 6 20:30 גמרא הרב יאיר שמחי רמת הגולן 27, אריאל פעם בשבועיים מיקום משתנה
יום ג' 9 08:45 מחשבת ישראל הרב אביב זגלמן דרך הציונות 6, אריאל
יום ב' 10 20:30 מדרש רבה הרב יהושע בלוך רמת הגולן 27, אריאל פעם בשבועיים מיקום משתנה
יום א' 11 21:15 הלכה הרב יאיר שמחי רמת הגולן 27 , אריאל
ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף